Φράγματα Περιορισμού Ιζημάτων

Το αδιαπέρατα πλωτά φράγματα  Silt & Turbidity Control είναι ιδανικά για τον περιορισμό και την περισυλλογή της αιωρούμενης λάσπης, των θαλάσσιων ρύπων  και των μικροοργανισμών (πχ μέδουσες).
Το φράγματα είναι ιδανικά για περιοχές με υψηλό βαθμό διάβρωσης, όπου οι ρυπάνσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, παράκτια & λιμενικά έργα ή έργα αποκατάστασης βυθού, όπου πρέπει να ρυθμιστούν και να περιοριστούν οι διαρροές. 

New Naval Silt & Turbidity Control