Προστασία Παράκτιων Περιοχών

Η New Naval έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει μια καινοτόμα σειρά από εξοπλισμό για την προστασία της παράκτιας ζώνης. 

New Naval Coastline Protection