Περισυλλογή Θαλάσσιων Ρύπων

Η διαρκώς αυξανόμενη ποσότητα θαλάσσιων απορριμμάτων, ιδιαίτερα μικρο και μακρο πλαστικών, που εισβάλλουν στο θαλάσσιο περιβάλλον και οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν στο υδάτινο οικοσύστημα, καθιστούν αναγκαία την εξεύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Η New Naval έχει σχεδιάσει κι κατασκευάσει το καινοτόμο σύστημα CLEAN TRASH περισυλλογής και συγκράτησης θαλάσσιων απορριμάτων. 

New Naval Marine Litter and Ocean Plastic Solutions