Προστασία Παράκτιας Ζώνης

Η New Naval έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για την προστασία της παράκτιας ζώνης αλλά και των ιδιαίτερα σημαντικών εγκαταστάσεων ή περιοχών που βρίσκονται σε αυτήν. Ο περιορισμός φυσικών φαινομένων που βρίσκονται σε έξαρση όπως οι μέδουσες και η ερυθρά παλίρροια αλλά και η προστασία από άλλες απειλές όπως τα –πλαστικά κυρίως - απορρίμματα που εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα ιζήματα που προκαλούνται από λιμενικά ή άλλα έργα ή τη φυσική διάβρωση των ακτών, οδήγησε την New Naval στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας σειράς προϊόντων που δίνουν βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που προέκυψαν από τα φαινόμενα αυτά. 

Τα προϊόντα αυτά σχεδιάστηκαν ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εύρος εγκαταστάσεων και περιοχών όπως ξενοδοχεία, ιχθυοκαλλιέργειες, προστατευόμενες περιοχές ή οικοσυστήματα, ιδιωτικές ή μισθωμένες παραλίες, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, εισαγωγές νερού, περιοχές που έχουν προβλήματα διάβρωσης κλπ.

Όλες οι παραπάνω λύσεις σχεδιάζονται ξεχωριστά για κάθε περιοχή, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες και τα δεδομένα της. 

Η New Naval επίσης σχεδιάζει συστήματα φραγμάτων για αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων, που εφαρμόζονται σε περιοχές στις οποίες υπάρχει ο κίνδυνος επίθεσης
από τη θάλασσα από επανδρωμένα ή μη σκάφη. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ titleh2 01