Προσωρινή Αποθήκευση

Η αποθήκευση είναι μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή της θαλάσσιας αντιρρύπανσης και της έκτακτης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.  

H New Naval παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εξοπλισμού αποθήκευσης όπως Ανέμες, Σκελετοκιβώτια, Συστήματα Αποθήκευσης Ανοιχτού Τύπου, Δεξαμενές Ανοιχτού/Κλειστού Τύπου, Πλωτές Δεξαμενές, Δεξαμενές με θαλάμους και Συστήματα Προστασίας Δευτερογενούς Ρύπανσης.

Οι Δεξαμενές αντιρρύπανσης της New Naval αποτελούν μια αξιόπιστη και εύχρηστη λύση για τον καθαρισμό προσωπικού και εξοπλισμού μετά το πέρας των εργασιών αντιρρύπανσης, ενώ παράλληλα περιορίζουν τη διαρροή υγρών επιβλαβών ουσιών, κυρίως πετρελαιοειδών κατά την προσωρινή αποθήκευση ή κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς. Aποτελούνται από Σύστημα Προστασίας Δευτερογενούς Ρύπανσης (Ground Mat) και Πνευστού Τύπου Δεξαμενή Αντιρρύπανσης (Decon. Unit), αποτελούμενη από τρεις ανεξάρτητους θαλάμους για προσωρινή αποθήκευση πετρελαιοειδών. Είναι ιδανική για καθαρισμό πολλαπλών σταδίων εξοπλισμούπου, ενώ προστατεύει από διαρροές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς και αποθήκευσης. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ