Προσωρινή Αποθήκευση

Η προσωρινή αποθήκευση είναι μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή της θαλάσσιας αντιρρύπανσης και της έκτακτης αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.  

H New Naval παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εξοπλισμού αποθήκευσης όπως Ανέμες, Σκελετοκιβώτια, Συστήματα Αποθήκευσης Ανοιχτού Τύπου, Δεξαμενές Ανοιχτού/Κλειστού Τύπου, Πλωτές Δεξαμενές, Δεξαμενές με θαλάμους και Συστήματα Προστασίας Δευτερογενούς Ρύπανσης. 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ