Κατηγορίες Προϊόντων

Απορροφητικά / Προσκολλητικά Υλικά

Τα απορροφητικά υλικά́ Scorpion Oil Absorbents αποτελούν την ιδανική́ λύση για την ανάκτηση πετρελαιοειδών σε παράκτιες ζώνες και κλειστές θάλασσες. Έχουν άριστες υδροφοβικές και ελαιοφιλικές ιδιότητες και έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης έως και 25 φορές το βάρος τους. Χάρη στον υδρόφοβου χαρακτήρα τους, τα απορροφητικά́ υλικά́ Scorpionεπιπλέουν ακόμα και όταν είναι πλήρως κορεσμένα με πετρέλαιο. Είναι μη τοξικά́ και επαναχρησιμοποιούνται έως και 5 φορές με την ίδια αποτελεσματικότητα.
Η ολοκληρωμένη σειρά από απορροφητικά υλικά συμπεριλαμβάνει Απορροφητικές Πετσέτες και Απορροφητικά́ Ρολά́, Απορροφητικά́ Φράγματα και Μαξιλάρια, Κόκκοι Περλίτη και Ρarticulates καθώς και Απορροφητικές Περούκες. 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ