Συστήματα Άντλησης

Η New Naval διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα από Αντλίες Μεταφοράς ανάλογα με το έργο και τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Διατίθενται αντλίες για εργασίες ανάκτησης με ελαιοσυλλέκτη,  για μεταφορά/μετάγγιση υγρών και για άλλες εφαρμογές θαλάσσιας αντιρρύπανσης.
Η επιλογή της ιδανικής αντλίας εξαρτάται από την εργασία και τον εξοπλισμό που απαιτείται.  Η New Naval διαθέτει μια σειρά αντλιών όπως φυγοκεντρική, διαφραγματική και θετικής εκτόπισης.   

ΑΝΤΛΙΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗ,ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ