Μονάδες Παροχής Ισχύος ScorPack

Οι Μονάδες Παροχής Ισχύος της New Naval είναι σχεδιασμένες να παρέχουν ισχύ σε όλο το φάσμα εξοπλισμού θαλάσσιας αντιρρύπανσης συμπεριλαμβανομένων των Συστημάτων Ανάκτησης, των Πλωτών Φραγμάτων, των Παρελκόμενων Φραγμάτων (Μονάδα Πλήρωσης Πλωτών Φραγμάτων πνευστού τύπου, Ανέμες) καθώς και των Αντλιών Μετάγγισης/Μεταφοράς ενώ η δυναμικότητά τους κυμαίνεται από 7.5 kW _έως και 54 kW.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ