Παρελκόμενα Πλωτών Φραγμάτων

Η ολοκληρωμένη σειρά της New Naval σε παρελκόμενα πλωτών φραγμάτων παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ελαχιστοποίηση του χρόνου έλξης, τοποθέτησης, σταθεροποίησης και απεγκατάστασης πλωτών φραγμάτων. Τα παρελκόμενα είναι συμβατά και με τον εξοπλισμό Προστασίας Παράκτιας Ζώνης.  
Η σειρά περιλαμβάνει: Mονάδες Πλήρωσης Πλωτών Φραγμάτων (πνευστού τύπου) με αέρα, Ρυμουλκούμενα Οχήματα Μεταφοράς, Σκελετοκιβώτια Αποθήκευσης, Ανέμες, Τρίγωνα Ρυμούλκησης και Σετ Αγκύρωσης. 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ