Δεξαμενές Αντιρρύπανσης

Οι Δεξαμενές αντιρρύπανσης της New Naval αποτελούν μια αξιόπιστη και εύχρηστη λύση για τον καθαρισμό προσωπικού και εξοπλισμού μετά το πέρας των εργασιών αντιρρύπανσης, ενώ παράλληλα περιορίζουν τη διαρροή υγρών επιβλαβών ουσιών, κυρίως πετρελαιοειδών κατά την προσωρινή αποθήκευση ή κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς. Aποτελούνται από Σύστημα Προστασίας Δευτερογενούς Ρύπανσης (Ground Mat) και Πνευστού Τύπου Δεξαμενή Αντιρρύπανσης (Decon. Unit),αποτελούμενη από τρεις ανεξάρτητους θαλάμους για προσωρινή αποθήκευση πετρελαιοειδών. Είναι ιδανική για καθαρισμό πολλαπλών σταδίων εξοπλισμούπου, ενώ προστατεύει από διαρροές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς και αποθήκευσης. 

Οι διαρροές από τον εξοπλισμό ή τις εργασίες μεταφοράς μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του εδάφους, του νερού και του εξοπλισμού ή να οδηγήσουν σε δευτερογενή ρύπανση. 

Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα συστήματα μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν σε συμπαγή μορφή, μειώνοντας την ανάγκη για χώρο αποθήκευσης και μεταφοράς. 

 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ