Συστήματα Ανάκτησης

Η New Naval παρέχει ένα ευρύ φάσμα ελαιοφιλικών συστημάτων ανάκτησης για χρήση σε παράκτια ή υπεράκτια ζώνη. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει συμπαγείς και μικρού βάθους ελαιοσυλλέκτες, ελαιοσυλλέκτες τύπου Weir και συστήματα ανάκτησης με ελαιοφιλική διάταξη (βούρτσα, δίσκο ή τύμπανο) για ανάκτηση ελαφρών έως και βαρέων τύπων πετρελαίου.  

Ειδικά κατασκευασμένα συστήματα ανάκτησης μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ανάλογα με την εργασία αντιρρύπανσης.  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ