Συστήματα Ανάκτησης & Κενού

Η New Naval παρέχει ένα ευρύ φάσμα ελαιοφιλικών συστημάτων ανάκτησης για χρήση σε παράκτια ή υπεράκτια ζώνη. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει συμπαγείς και μικρού βάθους ελαιοσυλλέκτες, ελαιοσυλλέκτες τύπου Weir και συστήματα ανάκτησης με ελαιοφιλική διάταξη (βούρτσα, δίσκο ή τύμπανο) για ανάκτηση ελαφρών έως και βαρέων τύπων πετρελαίου.  

Διαθέτει επίσης μια σειρά από συστήματα κενού κατάλληλα για ανάκτηση παχύρευστων μιγμάτων όπως πετρελαιοειδή́ διαφόρων ειδών και ιξώδους, λάσπης καθώς και ρυπασμένων χωμάτων και στέρεων. 
Η ολοκληρωμένη σειρά της New Naval καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των εργασιών αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και έχει πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που παρέχουν αξιοπιστία, αντοχή και αποτελεσματικότητα. 
Ειδικά κατασκευασμένα συστήματα ανάκτησης μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ανάλογα με την εργασία αντιρρύπανσης.  

ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ