ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

H New Naval διαθέτει όλη τη σειρά εξοπλισμού που απαιτείται για τον άμεσο και ταχύ περιορισμό, την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες τόσο στην ξηρά (π.χ. ακτές) όσο και στη θάλασσα. Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί μετά από χρόνια έρευνας αλλά και τη γνώση που αποκτήθηκε από την πραγματική εμπειρία στην αντιμετώπιση ρυπάνσεων και κατασκευάζεται από πρώτες ύλες και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Οι λύσεις που διατίθενται περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος και ποικιλία προϊόντων και εξοπλισμού έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επιλέγουν με γνώμονα τις ανάγκες τους για αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κάποιου περιστατικού ρύπανσης που μπορεί να προκύψει από τις συνήθεις εργασίες τους ή τους κινδύνους ρύπανσης στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Πολλά από τα προϊόντα μας σχεδιάζονται ειδικά για τον κάθε πελάτη ή την συγκεκριμένη εφαρμογή ενώ πολλές φορές προσαρμόζονται ώστε να συνδυαστούν με επιπρόσθετο εξοπλισμό και να παρέχουν μέγιστη αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις περιορισμού, αποτροπής, ανάκτησης ή αποθήκευσης κάποιου ρύπου.

Η μονάδα παραγωγής είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ενώ οι υπηρεσίες αντιρρύπανσης είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και OHSAS 18001.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ titleh2 01