Κατηγορίες Προϊόντων

ScorVac 12L

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ 

  • Σύστημα κενού σχεδιασμένο για μεγάλο εύρος εφαρμογών
  • Δυνατότητα ανάκτησης μεγάλου εύρους υλικών, υγρών ή ακόμη και στέρεων
  • Στιβαρή κατασκευή για επιχειρήσεις μεγάλης έκτασης αναρρόφησης με αυξημένη αποθηκευτική ικανότητα
  • Δυνατότητα προσαρμογής διαφόρων ακροφυσίων αναρρόφησης

ScorVac 12L ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ 05

Το φορητό σύστημα κενού ScorVac 12L είναι ένα εργαλείο αναρρόφησης κενού κατάλληλο για ανάκτηση παχύρευστων μιγμάτων όπως πετρελαιοειδή διαφόρων ειδών και ιξώδους, λάσπης, καθώς και ρυπασμένων χωμάτων και στερεών. Είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση χερσαίων ρυπάνσεων εντός και και περιμετρικά φρεατίων και αγωγών, καθώς και για δυσπρόσιτες από μεγάλα οχήματα και βαρύ εξοπλισμό περιοχές όπως πολλές ακτές. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει από ένα εύρος ακροφυσίων το κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η στιβαρή του κατασκευή εγγυάται την αντοχή του συστήματος σε μακροχρόνια χρήση και υπό απαιτητικές συνθήκες. Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε ρυμουλκούμενο τρείλερ ή να φέρει τροχούς για εύκολη μεταφορά. 

• Δυνατότητα δημιουργίας κενού έως 90%
• Το ScorVac διαθέτει πετρελαιοκίνητη, υδραυλική ή ηλεκτρική αντλία κενού
• Διατίθεται με δεξαμενή αποθήκευσης (αλουμινίου ή γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα), κεφαλή κενού (αλουμινίου), σωληνώσεις,
• Το σετ ακροφυσίων περιλαμβάνει στόμια διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, ενώ υπάρχει διαθέσιμη και πλωτή κεφαλή λαβή αναρρόφησης και σετ ακροφυσίων (αλουμινίου)
• Αποθηκεύεται και συντηρείται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Παράκτια ζώνη
• Λίμνες, ποτάμια
• Λιμάνια, μαρίνες
• Δυσπρόσιτες περιοχές
• Καθαρισμός δεξαμενών
• Αγωγοί πετρελαίου

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 • Κεφαλή δημιουργίας κενού
 • Δεξαμενή συγκέντρωσης ρύπων
 • Σετ σωληνώσεων
 • Σετ ακροφυσίων
 •Αντλία μεταφοράς

TECHNICAL SPECIFICATIONS