Εκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NGP

Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση θαλάσσιων ρυπάνσεων

H New Naval παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένα – πρακτικά και θεωρητικά - σεμινάρια σε θέματα αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, διαχείρισης κρίσεων και κυβερνο-ασφάλειας μέσω ενός φορέα εκπαίδευσης (NGP Training Center) που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Τα σεμινάρια αυτά είναι πιστοποιημένα από τον αρμόδιο φορέα (UK Nautical Institute), μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές γλώσσες (ενδεικτικά αναφέρονται εκτός από την ελληνική, η αγγλική και η αραβική) είτε μέσω της διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας (σε συνδυασμό και με φυσική παρουσία εισηγητών εάν απαιτηθεί) είτε στο ιδιόκτητο σύγχρονο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Λαύριο είτε σε εγκαταστάσεις επιλογής του πελάτη μας. Το NGP Τraining Center παρέχει εκπαίδευση κορυφαίου επιπέδου με τη συμμετοχή μερικών από τους κορυφαίους και πιο έμπειρους εισηγητές παγκοσμίως. 


Διαδραστικά | Διαδικτυακά σεμινάρια αντιμετώπισης ρύπανσης (IMO Ε-courses)

Το NGP Training Center, είναι ο μοναδικός φορέας εκπαίδευσης παγκοσμίως που έχει τη δυνατότητα και την πιστοποίηση να προσφέρει τα συγκεκριμένα σεμινάρια και από απόσταση (e-courses), μέσω της διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μια πληθώρα εισηγητών από όλο τον κόσμο να παραδίδουν μαθήματα στον οποιοδήποτε εργασιακό χώρο, μειώνοντας έτσι σημαντικό το κόστος για τους εκπαιδευομένους και τις εταιρίες τους.  

Η εμπειρία στο σχεδιασμό τέτοιων εκπαιδεύσεων έχει αναδείξει μια ιδιαίτερη δυσκολία, κυρίως στις εταιρίες, στο να διαθέσουν το προσωπικό τους για πολυήμερα σεμινάρια, κυρίως όταν η φύση της εργασίας τους απαιτεί την διαρκή φυσική παρουσία τους στην εγκατάσταση ή το πλοίο (π.χ. πληρώματα πλοίων, προσωπικό διαχείρισης κρίσεων ή ασφάλειας σε terminals, πετρελαιοπηγές, διυλιστήρια, εργοστάσια, διευθυντικά στελέχη κλπ). 

Τα διαδικτυακά σεμινάρια δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να καλύψουν αυτή την ανάγκη και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συμβουλές τόσο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) όσο και του UK Nautical Institute. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει την παρακολούθηση των παρουσιάσεων, την αλληλεπίδραση, συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας παράλληλα στο προσωπικό να παραμένει στο χώρο εργασίας του. Επιπρόσθετα, μειώνουν σημαντικά το κόστος και τον χρόνο που συνήθως απαιτείται για τέτοιες πολυήμερες εκπαιδεύσεις, αφού δεν απαιτείται διαμονή, ταξιδιωτικά έξοδα κλπ.

 

Ομάδα διεθνών εκπαιδευτών – εισηγητών 

Το NGP Training Center για να καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο τη διδακτέα ύλη που θέτει ο ΙΜΟ, έχει συμπεριλάβει μερικούς παγκοσμίου φήμης εισηγητές και επιστήμονες σε θέματα αντιμετώπισης ρυπάνσεων, που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους όπως η ναυτιλία, η αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, η ναυαγιαιρεσία, οι περιβαλλοντικές επιστήμες αλλά και ακαδημαϊκούς από πανεπιστήμια και διεθνή ινστιτούτα. 

 

Εκπαίδευση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό μας κέντρο

Για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και προτιμούν την κλασικού τύπου εκπαίδευση, το NGP  διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Λαύριο που περιλαμβάνουν κατάλληλες αίθουσες σεμιναρίων, εξοπλισμό για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων, δεξαμενή δοκιμών, μονάδα κατασκευής αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και πρόσβαση στον παρακείμενο λιμένα, όπου βρίσκεται και ο στόλος αντιρρυπαντικών σκαφών της εταιρίας. 

Το κέντρο προσφέρει μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία που περιλαμβάνει και σημαντικό πρακτικό κομμάτι σχετικά με την ανάπτυξη, το χειρισμό και τη λειτουργία του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και την αντιμετώπιση ρυπάνσεων.

 

Λίστα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

- Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης – ΙΜΟ Level 0, Εισαγωγή * 

- Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης – ΙΜΟ Level 1, First Responder and Operations* (απευθύνεται σε τεχνικό και εργατικό προσωπικό που θα βρίσκεται στο πεδίο σε κάποιο περιστατικό ρύπανσης)

- Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης – ΙΜΟ Level 2: Supervisors and OSCs* (απευθύνεται σε επιβλέποντες και επικεφαλής που θα βρίσκονται στο πεδίο και θα συντονίζουν τις εργασίες σε κάποιο περιστατικό ρύπανσης)

- Πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης – ΙΜΟ Level 3: Senior Management* (απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη οργανισμών και εταιριών που θα συντονίσουν την επιχείρηση)

- Incident Command Systems (ICS) I00**

- Incident Command Systems (ICS) 200**

- Incident Command Systems (ICS) 300**

- Εισαγωγή σε αντιμετώπιση ρυπάνσεων από χημικές και άλλες επιβλαβείς ουσίες (HNS) 

- Αντιμετώπιση ρυπάνσεων σε ακτές, καθαρισμός ακτών & SCAT**

- K9 - Εκτίμηση κατάστασης ακτογραμμής με βοήθεια σκύλων (K9-SCATTL)**

- OSR Equipment Systems & Maintenance Principles (specific & general options)

- Crisis Management Training***

- Εισαγωγή στην αντιμετώπιση ρυπάνσεων για πληρώματα πλοίων*** 

- Κυβερνοασφάλεια*** (κατανόηση των βασικών κινδύνων από  κυβερνο-επίθεση τόσο επί του πλοίου όσο και στην ξηρά)

- Σεμινάρια ειδικά σχεδιασμένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη 

*Accredited Interactive E-Course by the Nautical Institute

**Interactive E-Course

***Under Accreditation by the Nautical Institute

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL