Υπηρεσίες

Η εμπειρία της New Naval σε επιχειρήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης θαλάσσιων ρυπάνσεων την έχει καταστήσει ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές αντιρρυπαντικές εταιρείες, ως έναν από τους βασικούς προμηθευτές αντιρρυπαντικού εξοπλισμού στον ναυτιλιακό χώρο (είτε μέσω απευθείας ανάθεσης είτε μέσω ασφαλιστικής εταιρείας) κι ως έναν υπεργολάβο αντιρρυπαντικών έργων.  Η New Naval διατηρεί ένα δίκτυο βάσεων Tier 1, στρατηγικά τοποθετημένων σε όλη την Ελλάδα και μια βάση Tier 2 στο Λαύριο, ευρισκόμενη σκοπίμως πλησίον μεγάλων λιμένων και του Κεντρικού Αερολιμένα Αθηνών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ετοιμότητας και πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης περιλαμβάνουν ένα πλήθος λοιπόν σχετιζομένων υπηρεσιών όπως:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ titl e h2 01