Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων

Η New Naval είναι μέλος της Συμφωνίας Διαχείρισης Κρίσεων στα πλαίσια της συνεργασίας της με την εταιρεία διαχείρισης Green Bow Maritime's (GBM) και παρέχει επιχειρησιακή κάλυψη λιμένων, παράκτιων εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου κλπ.

Γιατί να Προσχωρήσει μία εταιρεία σε Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων; 

Η φήμη κάθε εταιρείας αποτελεί ίσως το μέγιστο κατόρθωμα της πορείας της. Η αξιοπιστία λοιπόν των συνεργασιών της αποδεικνύεται όταν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι σε θέση να:

- Ελαχιστοποιήσει το ρίσκο

- Διαχειριστεί το πρόβλημα

- Προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για αντιμετώπιση του προβλήματος

Γιατί να προσχωρήσει μία εταιρεία σε Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών/Διαχείρισης Κρίσεων;

-Προσφέρει τη δέουσα προληπτική δράση η οποία συνήθως απαιτείται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τις ασφαλιστικές εταιρείες

- Πιστοποιεί την εμπορική αξιοπιστία της εταιρείας, που συνήθως προαπαιτείται για την είσοδο στις αγορές

-Εγγυάται πλήρη έλεγχο των εταιρειών

-Επιτρέπει την ευελιξία ως προς την επιλογή συνεργατών κατά περίπτωση, χωρίς δέσμευση αποκλειστικότητας

-Διασφαλίζει εσωτερικό συντονισμό στη διαχείριση ναυτικών ατυχημάτων κι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

- Παρέχει στους ιθύνοντες σαφή καθοδήγηση για ορθή λήψη αποφάσεων

- Η Συμφωνία Διαχείρισης Κρίσεων κατά την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, αποτελεί μια συμφέρουσα οικονομικά λύση (-20%)

Η Συμφωνία Διαχείρισης Κρίσεων συμπεριλαμβάνει:

- Προσυμφωνημένο σύστημα ανταπόκρισης (ενεργοποίηση, τακτικές δράσης, δίκτυο, τιμολόγιο)

- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κι έλεγχος του κόστους από εμπειρογνώμονες

- Συντονισμός των επιχειρήσεων ανταπόκρισης (άμεση ενημέρωση από το πεδίο δράσης προς όλους τους εμπλεκόμενους)

- Υπηρεσίες ναυαγιαιρεσίας και καταστολής ρύπανσης από πετρελαιοειδή (ορθή διανομή των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των επιχειρήσεων)

- Μέτρα πρόληψης ρύπανσης από διαρροή πετρελαίου (παροχή εξοπλισμού και εκπαίδευση)

- Στρατηγική διαχείρισης ΜΜΕ προς όφελος των εταιρειών

- Προστασία και πρόληψη από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο με στόχο τη σωστή διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας

-Μείωση ρίσκου για διαδικτυακές επιθέσεις στον στόλο εν πλω

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα

Τα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς υπαγορεύουν ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις εταιρείες που εμπλέκονται αποκλειστικά στη διαχείριση των κρίσεων και τις εταιρείες που εμπλέκονται στη διαχείριση διαδικτυακών κρίσεων (επιθέσεις κυβερνοχώρου). Αυτό συνεπάγεται μία πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία ως προς τη συνεργασία των δύο μερών. Η Συμφωνία Διαχείρισης Κρίσεων της New Naval, καλύπτει και τους δύο αυτούς τομείς, χωρίς την εμπλοκή άλλων μερών. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL