Εξοπλισμός

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Υπηρεσίες Παροχής Εξοπλισμού

H Νew Naval διαθέτει ευρεία γκάμα εξοπλισμού, ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις οικονομικό-τεχνικές απαιτήσεις κάθε περιστατικού. Η ενοικίαση εξοπλισμού αποτελεί την ιδανική λύση είτε για την προσωρινή κάλυψη υλικού εξοπλισμού είτε για την κάλυψη αναγκών έκτακτων περιστατικών. Εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήρως εξοπλισμένα εμπορευματοκιβώτια καθώς και πακέτα εξοπλισμού που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση. Η εκπαίδευση, η παροχή εξοπλισμού καθώς κι η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, διατίθενται για κάθε επιχειρησιακή ανάγκη.

Ο εξοπλισμός που διαθέτει η New Naval επιτρέπει την άμεση χρήση τόσο σε έκτακτες όσο και συμβατικές εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Τα πακέτα ενοικίασης εξοπλισμού περιέχουν επιλεγμένο εξοπλισμό με στόχο τη διασφάλιση της άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής τους στο πεδίο δράσης. Όλες οι υπηρεσίες της New Naval υποστηρίζονται από το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Yπηρεσίες Παροχής Εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

- Ενοικίαση εξοπλισμού

- Μεταφορά και προμήθεια εξοπλισμού

- Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού

- Προγραμματισμό εργασιών συντήρησης εξοπλισμού

 

Διατίθενται Πλήρως Εξοπλισμένα Εμπορευματοκιβώτια παρέχοντας τα εξής:

- Εμπορευματοκιβώτιο για ανάκτηση/μεταφορά πετρελαιοειδών

- Εμπορευματοκιβώτιο ανοικτής θαλάσσης-υπεράκτιας χρήσης

- Εμπορευματοκιβώτιο για αντιμετώπιση περιστατικών κοντά σε ακτές/λιμάνια

- Εμπορευματοκιβώτιο για αντιμετώπιση περιστατικών στην ξηρά

- Εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς συστημάτων ψεκασμού

- Εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς αναλώσιμων υλικών

- Εμπορευματοκιβώτια-Μεταφερόμενα Κέντρα Επιχειρήσεων

- Πιστοποιημένα εμπορευματοκιβώτια (10’ ή 20’) είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL