Θέσεις Εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ,ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
New Naval is countinously developing and looking for dynamic talent to join our team in providing innovative solutions for Marine Environment Protection across the globe. You can forward you CV to us at info@nenwaval.gr in order for us to contact you when a position opens that fits your profile. 

Thank you for your interest in New Naval!

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL