Θέσεις Εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ,ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υπεύθυνος Μηχανικός Παραγωγής

Η εταιρεία New Naval αναζητά Υπεύθυνο Μηχανικό Παραγωγής για την έδρα της στο Λαύριο Αττικής.

Αρμοδιότητες:
Συντονισμός των παραγωγικών μέσων για την έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών
Παρακολούθηση της ροής παραγωγής, μέριμνα για την βελτίωση των διαδικασιών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων
Παρακολούθηση και έλεγχος παραγωγής
Διαχείριση και αξιοποίηση του χρόνου εργασίας του προσωπικού της παραγωγής
Διαχείριση και παρακολούθηση των εντύπων ημερήσιας παραγωγής
Τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας  στην εργασία

Απαιτούμενα προσόντα:
Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ ή ισότιμου πτυχίου
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τρία έτη σε βιομηχανικές μονάδες
Ικανότητα καλής συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Συνέπεια
Κατανόηση βασικών μηχανολογικών σχεδίων κατασκευής και συναρμολόγησης εξοπλισμού

Επιθυμητά προσόντα:
Καθώς ο Υπ. Παραγωγής είναι μέλος της ομάδας σχεδιασμού της εταιρείας, είναι επιθυμητή η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως
-Solidworks
-ΑutoCad

Παροχές:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης

Παρακαλούμε για την αποστολή των βιογραφικών σας στο hr@newnaval.gr

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL