Προσεχή Σεμινάρια

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Η New Naval παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση στην πρόληψη και καταστολή θαλάσσιας ρύπανσης.

Προσεχή Σεμινάρια:

OSR Crew Awareness Course*
Days: 1 day
Location: On-site of Vessel
Dates: To be determined
Method: Interactive e-course modules
Details: IMO training provided to vessel crew while still on duty on the vessel
Cost: To Be Determined

*Under Accreditation by the Nautical Institute

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL