Καινοτόμες Λύσεις & Ειδικές Παραγγελίες

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Καινοτομία Βασιζόμενη στην Εμπειρία

Για πάνω από 40 χρόνια, η New Naval παρέχει τα κατάλληλα υλικά και μέσα για την πρόληψη κι αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης από όπου κι αν προέρχεται (πλοίο, λιμένας, παράκτια εγκατάσταση κ.α.). Αυτή η μοναδική εμπειρία, σε συνδυασμό με το καινοτόμο κι αποφασιστικό πνεύμα της ομάδας R&D, οδήγησαν στη δημιουργία μιας ευρείας γκάμας αντιρρυπαντικού εξοπλισμού ενώ η ευελιξία της γραμμής παραγωγής μάς επιτρέπει την κατασκευή εξατομικευμένων λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και για την αντιμετώπιση σχεδόν κάθε ζητήματος σχετικού με το θαλάσσιο περιβάλλον όπως: ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες ή άλλα πετρελαιοειδή, καταπολέμηση μεδουσών, περιορισμός ιζημάτων και λάσπης από εργασίες βυθοκόρησης ή λοιπά λιμενικά έργα, φαινόμενο κόκκινης παλίρροιας και παρόμοια επιβλαβή φαινόμενα. Σε πολλές περιπτώσεις η New Naval έχει εκπονήσει Σχέδια Πρόληψης στα οποία αναλύονται τα πιθανότερα σενάρια ρύπανσης, η εκτίμηση κινδύνων, οι πιθανές επιπτώσεις από τα συγκεκριμένα σενάρια καθώς επίσης και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης κι αντιμετώπισης.

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η δραστηριότητα της New Naval στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) εστιάζει στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της και την παροχή αναβαθμισμένων λύσεων ανταποκρινόμενων σε κάθε περιβαλλοντολογικό ζήτημα. Η εταιρεία επενδύει σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αναβαθμίζει διαρκώς την μονάδα της προκειμένου να παραμένει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά.  Οι έμπειροι μηχανικοί που στελεχώνουν την παραγωγική μονάδα ενισχύουν την απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες της γραμμής παραγωγής πέρα από τις προσδοκίες των κατασκευαστών.
Στο προσκήνιο των τεχνολογικών εξελίξεων, η εταιρεία συμμετέχει και σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα όπως στο πρόγραμμα CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European Seas) στα πλαίσια του Horizon 2020. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL