Έρευνα & Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη ΘΑΛΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

Η New Naval επενδύει συνεχώς σε νέες καινοτομίες και τεχνολογίες. Συμμετέχοντας σε σημαντικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως το CLAIM (Horizon2020) ή μέσω των δικών μας ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης, η New Naval στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μοναδικού εξοπλισμού που παρέχουν προοδευτικές λύσεις σε οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL