Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Ετοιμότητα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσίες Πρόληψης και Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

Η μακροχρόνια εμπειρία της New Naval στον τομέα της προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος την έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο, είτε ως προμηθευτή εξοπλισμού μέσω της απευθείας ανάθεσης είτε ως ανάδοχο έργου με πλήρη κάλυψη των περιστατικών μέσω της προμήθειας αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών. Η New Naval διατηρεί αντιρρυπαντικούς σταθμούς σε κομβικά σημεία, ενώ η βάση της στο Λαύριο είναι στρατηγικά εγκατεστημένη κοντά σε μεγάλο λιμάνι και αεροδρόμιο. Στις υπηρεσίες πρόληψης κι ααντιμετώπισης που προσφέρουμε περιλαμβάνονται:

 

Εκπόνηση Σχεδίων Πρόληψης & Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης 

Η πρόληψη απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους είναι υψηλής σημασίας. Η εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης της New Naval βασίζεται στην έρευνα και την εκτίμηση πιθανών σεναρίων ρύπανσης από το εξειδικευμένο μας προσωπικό και το δίκτυο τεχνικών συμβούλων της New Naval. Ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης αξιολογούνται όλες οι παράμετροι των πιθανών σεναρίων ρύπανσης με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή εξοπλισμού και μέσων, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εκτίμηση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού. Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιείται η χαρτογράφηση των προστατευόμενων-ευαίσθητων περιοχών ενώ προβλέπονται οι σχετικές διαδικασίες αναφοράς συμβάντος, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας.

 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος 

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της New Naval βοηθά στη σωστή επιλογή και εφαρμογή του κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων αντιρρύπανσης. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και πολλές φορές επηρεάζει καταλυτικά την έκβαση ενός περιστατικού.

Πρόληψη Tier1

H New Naval είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή εξοπλισμού, διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας, θεωρητική εκπαίδευση καθώς και επιθεώρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Διατηρεί επίσης εκπαιδευμένη και σε μόνιμη ετοιμότητα ομάδα έμπειρου τεχνικού και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και εξοπλισμό. Ως εκ τούτου είναι σε θέση να παρέμβει άμεσα σε έκτακτα  περιστατικά ρύπανσης. Η ετοιμότητα και τα αποθέματα εξοπλισμού που διαθέτει η New Naval έχουν καθιερώσει την εταιρεία ως την πιο αξιόπιστη και συνεπή παρουσία στον χώρο.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - NEW NAVAL