ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Το έμπειρο τεχνικό δυναμικό μας δύναται να προβεί στην εκπόνηση σχεδίων  αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης  (contingency plans) και διαχείρισης αποβλήτων (waste management) καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας
Είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση της ομάδας σας
και να συνδράμουμε υλικά και τεχνικά στην αντιμετώπιση του όποιου περιστατικού κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
Σχετικές συμβάσεις υποστήριξης έχουμε σε εξέλιξη με δημόσιους και ιδιωτικούς  φορείς