ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έχουμε διαθέσιμο εξοπλισμό όπως πλωτά φράγματα, skimmer, απορροφητικά υλικά και εργαλεία για ενοικίαση μικρής η μεγάλης χρονικής διάρκειας.
Συνήθως συμβάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας  περιλαμβάνουν και υπηρεσίες άμεσης διαθεσιμότητας τεχνικού δυναμικού και την  εκπόνηση των απαιτούμενων από την Νομοθεσία σχεδίων – μελετών και αναθεωρήσεών τους