ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Βασιζόμενοι  στην μακρόχρονη εμπειρία μας και την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού μας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε με τους πλέον συμφέροντες οικονομοτεχνικούς όρους μια πλήρη σειρά προϊόντων  και υπηρεσιών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος  
Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος , σχετικής νομοθεσίας και ορθής χρήσης υλικών και εξοπλισμού πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης  οργανώνεται από εμάς και διεξάγεται συνήθως στην εγκατάσταση του πελάτη  με χρήση του δικού του εξοπλισμού και μέσων
Η παροχή τέτοιων υπηρεσιών συνήθως συμπληρώνεται με πώληση ή ενοικίαση εξοπλισμού ,
τεχνική υποστήριξη και άμεσο after sales service, συμβάσεις υποστήριξης με άμεση ενεργοποίηση έμπειρου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού και αποστολή εξοπλισμού για την συνδρομή – αντιμετώπιση περιστατικών, σύνταξη και αναθεώρηση μελετών  διαχείρισης αποβλήτων και  σχεδίων αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης