ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Διατηρούμε εκπαιδευμένη και σε μόνιμη ετοιμότητα ομάδα τεχνικού  και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και εξοπλισμό όπως σκάφη, Skimmer, πλωτά φράγματα, συστήματα κενού, απορροφητικά υλικά, λοιπά μέσα και είμαστε σε θέση να προβούμε άμεσα τόσο σε έκτακτες όσο και συμβατικές εργασίες πρόληψης και καταστολής περιστατικών  θαλάσσιας ρύπανσης.