ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Code:

Brand:

Η New Naval L.t.d προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα (από 4-50 ή και περισσότερα ΚW) ισχύος κίνησης.Η μονάδα υδραυλικής ισχύος συνεργάζεται με εξατήματα όπως skimmrer,αντλίες,ανέμη φράγματος κ.λπ.

Downloads: