ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

JFL Φράγμα - Δίχτυ Προστασίας Από Μέδουσες, Άλγη, Φύκια

Code:

Brand: SCORPION

JFL Φράγμα Προστασίας Ακτών από Μέδουσες, Τσούχτρες με Διαπερατό Δίχτυ.
Το Φράγμα αποτελεί ένα οικονομικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων, κατασκευασμένο για συλλογή και περιορισμό των μεδουσών, θαλάσσιων απορριμμάτων και επιπλεόντων ή βυθιζόμενων ρύπων, τόσο στην επιφάνεια και κάτω από το νερό.

Η προστασία του φυσικού αλλά και τεχνητού περιβάλλοντος, από τα πλαστικά είναι επιτακτική. Ωκεανοί, Ακτές, Λιμάνια, Ιχθυοκαλλιέργειες και άλλες εγκαταστάσεις πρέπει να παραμένουν προστατευμένες από σκουπίδια, ρύπους και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των μεδουσών που αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε πολλά μέρη του πλανήτη.

Downloads: