ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΔΟ YMC105

Code: YMC105

Brand: SCORPION

Το σύστημα ψεκασμού ΧΔΟ YMC105 έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σκάφη μήκους έως και 25 μέτρα.
Η παροχή της χημικής διασκορπιστικής ουσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω φορητών δεξαμενών στο κατάστρωμα του σκάφους είτε μέσω άλλης δεξαμενής του σκάφους. Ο ψεκασμός της χημικής διασκορπιστικής ουσίας γίνεται μέσω ειδικών βραχιόνων από αλουμίνιο θαλάσσης, εξοπλισμένων με τέσσερεις κλάδους ψεκασμού έκαστος.
Η διαφραγματική αντλία, με δυνατότητα παροχής 55 έως 105 λίτρα ανά λεπτό, επιτυγχάνει αυτόματη αναρρόφηση, τόσο του θαλασσινού νερού όσο και του χημικού χωρίς την ανάγκη προπληρώσεως.
Η κίνηση της αντλίας γίνεται από αερόψυκτη μηχανή, ντίζελ Yanmar τύπου L40 ES ονομαστικής απόδοσης 4,1 Hp/1800 στροφές.

Downloads: