ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

OILER-60

Code:

Brand: OILER-60

H New Naval E.Π.Ε συνεργάζετε με την εταιρεία Polarchem Ε.Π.Ε. η οποία κατασκευάζει το εν λόγω υλικό το οποίο είναι χημικό διασκορπίστικό 3ης γενιάς τύπου 2 & 3 συμπυκνωμένο.Το υλικό αυτό συσκευάζεται από την Polarcem Ε.Π.Ε μόνo σε HDPE πλαστικά βαρέλια 210 λίτρων και πλαστικά δοχεία 20 λίτρων και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανασυσκευασία προιόντος.Το OILER-60 δεν έχει ποτέ διακινηθεί σε μεταλλικά βαρέλια ούτε σε δοχεία 25 λίτρων .
 

Downloads: