ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ

English Language

SCORPION™ SEAGUARDIAN™ 9/10 (Monohull) ΣΚΑΦΟΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Code: SEAGUARDIAN™ 9/10

Brand: SCORPION™

Το αντιρρυπαντικό σκάφος SEAGURDIAN  κατασκευάζεται από ενισχυμένο πολυεστέρα ναυτικής χρήσης, τύπου GRP , σύμφωνα  με τους κανονισμούς, τις απαιτήσεις της διακήρυξης σας και το συνημμένο σχέδιο.
Έχει πρύμνη τετράγωνη, φέρει όλες τις απαιτούμενες εσωτερικές ενισχύσεις και ανοξείδωτα συνδετικά μέσα όπου απαιτούνται.
Είναι επίπεδο, ιδιαίτερης αντοχής με ενισχύσεις στα προβλεπόμενα σημεία τοποθέτησης μηχανημάτων απορρύπανσης,  ειδικά επεξεργασμένο για την επίτευξη  της μέγιστης αντιολισθητικότητας και την ταχύτερη αποστράγγιση από νερά και πετρελαιοειδή.
 Η ελεύθερη επιφάνεια του καταστρώματος είναι ανάλογη του μήκους του σκάφους. Το κατάστρωμα   είναι  εφοδιασμένο με θέσεις πάκτωσης του διαθέσιμου  εξοπλισμού απορρύπανσης .Περιμετρικά  του κυρίου καταστρώματος  υπάρχει ξύλινος ή ελαστικός προφυλακτήρας.
 Τα ρέλια - κάγκελα του καταστρώματος θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο υλικό.  Στην πρύμνη του σκάφους   υπάρχει και εξέδρα για την εύκολη   πόντιση  και ανάκτηση   πλωτού φράγματος. Κάθε σκάφος θα είναι εφοδιασμένο με  δεξαμενές συγκέντρωσης ανακτώμενων πετρελαιοειδών, συνολικής χωρητικότητας 2500 – 3000 λίτρων  
Στο πλωριό τμήμα  του σκάφους   βρίσκεται  δεξαμενή χημικών διασκορπιστικών ουσιών (Χ.Δ.Ο.) χωρητικότητας τουλάχιστον 100 λίτρων Χ.Δ.Ο τύπου 3 κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό υλικό για την καλύτερη αντοχή της στις χημικές διασκορπιστικές ουσίες.Η  δεξαμενή θα  μπορεί  να συνεργασθεί με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σύστημα ψεκασμού (επιπλέον εξοπλισμός) με πτυσσόμενους βραχίονες. Η ισχύς πρόωσης που απαιτείται για την κίνηση του σκάφους θα εξασφαλίζεται  από δυο κύριες μηχανές  Diesel ναυτικού τύπου . Η ιποδύναμη θα είναι ανάλογη των απαιτήσεων .
 

Downloads: